Stanisława Łozińska otrzymała bukiet kwiatów wraz z życzeniami od burmistrza. FOT. Franciszek Jaroński

13 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej obecni jak emerytowani nauczyciele oraz pracownicy oświaty ze szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto Kętrzyn spotkali się na uroczystości z władzami samorządowymi miasta. W uroczystości wzięli też udział zaproszeni goście, a wśród nich: przedstawiciele kętrzyńskich stowarzyszeń, jednostek kultury i oświaty oraz służb mundurowych.

– Musicie od siebie wymagać nawet gdyby inni od was nie wymagali – tymi słowami zwrócił się do obecnych pracowników oświaty burmistrz miasta Krzysztof Hećman. – To są słowa Jana Pawła II dedykowane nam wszystkim, ale w szczególności są świadectwem dla tych, którzy w zawodzie nauczyciel są i byli. Z tych bardzo prostych i oczywistych słów Ojca Świętego Jana Pawła II wynika, że w każdym powołaniu, a szczególnie powołaniu nauczyciela i każdego człowieka, który chce czynić dobro publiczne, jest ono swoistym prezentem dla każdego z nas. Dzisiaj w tym niełatwym świecie być dobrym nauczycielem to jest piękny i szlachetny obowiązek – mówił burmistrz.
Podczas uroczystości z rąk burmistrza odebrali nagrody wyróżniający się nauczyciele i pracownicy administracji. Nagrody burmistrza Kętrzyna odebrali: Jarosław Mularewicz (SP 1), Marta Mierzwicka (SP3), Teresa Pouch (SP 4) oraz Daniel Wróbel (SP 5). Jednocześnie Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Duczek wspólnie z burmistrzem wręczyli podziękowania dla: Elżbiety Reszki (SP 4), Małgorzaty Szklar (SP 4), Katarzyny Bronakowskiej (była dyrektor Gimnazjum nr 2), Elżbiety Smosarskiej (pracownica biblioteki) oraz Ewy Litwinowicz (Gimnazjum nr 2), Zuzanny Klepadło (pracownica obsługi SP 1), Krystyny Surowiszczak (pracownica obsługi SP 1), Danuty Szawiec (Gimnazjum nr 2) i Barbary Bil (pracownica obsługi Przedszkola Malinka).
Dzień Edukacji Narodowej był też znakomitą okazją do wręczenia listów gratulacyjnych nauczycielom, którzy uzyskali wyższy stopień awansu. Wśród tych nauczycieli byli: Beata Balak – Rawinis, Karolina Kosiorek, Judyta Radziwon, Paweł Siebiesiewicz, Bożena Wojtkiewicz, Mirella Cwalińska, Agnieszka Preweda, Magdalena Sperska, Marta Roszak, Małgorzata Solecka, Dorota Malinowska, Krystyna Klancewicz oraz Anna Jankowska.
Wiązanka kwiatów wraz z życzeniami dla emerytowanych nauczycieli powędrowała do rąk Stanisławy Łozińskiej, byłej nauczycielki języka polskiego i kętrzyńskiej poetki.
Uroczystość uświetnił występ słowno-muzyczny zespołu „Jedyneczki:” ze Szkoły Podstawowej nr 1.
Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego upamiętniające rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 r. Potocznie dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela.
fj