Wiesława Rulka, prezes spółki przedstawiła historię firmy. FOT. Jarosław Żukowski

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik”, miejska spółka zajmująca się szeroko pojętą gospodarką komunalną obchodziła dzisiaj swój jubileusz. 25 lat temu przekształciła się w spółkę prawa handlowego.

Władze miasta – właściciele firmy, pracownicy spółki, wszyscy poprzedni prezesi, przewodniczący rad nadzorczych spotkali się dzisiaj w sali widowiskowej kina „Gwiazda”, by powspominać przeszłość, ale także porozmawiać o jej przyszłości. Wiesława Rulka, prezes PGK Komunalnik chciałaby jeszcze bardziej zintegrować załogę, bo wie, że wykonywanie nawet najtrudniejszy zadań jest wtedy łatwiejsze. A zadań firma ma sporo. Jedno z najważniejszych to utrzymanie wizerunku miasta, jako czystego, estetycznego i zadbanego. Krzysztof Hećman, burmistrz Kętrzyna podziękował całej firmie za dotychczasowe osiągnięcia i codzienną pracę.
– Ale sami przecież widzimy ile jeszcze pracy przed nami – mówił podczas dzisiejszej uroczystości.
Zaapelował do władz spółki i pracowników, że nadal trzeba wyznaczać sobie nowe cele i je krok po kroku realizować. Takim celem może być w najbliższej przyszłości poprawienie segregacji odpadów komunalnych, która może być lepsza i skuteczniejsza.
Za długoletnią pracę w firmie wyróżniono kilkoro pracowników. W ich imieniu podziękowała za to Krystyna Horbaczewska, która w firmie przepracowała 40 lat.
Byłam w niej zanim jeszcze przekształciła się w spółkę – mówi Krystyna Horbaczewska.
Przyznaje, że to bardzo dobry czas w jej życiu. Po prostu lubiła tę pracę.
Uhonorowano również wszystkich byłych prezesów oraz przewodniczących rad nadzorczych.
jz

PGK KOMUNALNIK

Spółka powstała po zmianach ustrojowych w 1992 roku, w oparciu o ustawowy obowiązek prywatyzacji. PGK “Komunalnik” powstał po rozpadzie państwowej firmy PGK Olsztyn. Pierwszym prezes spółki został Zygmunt Kulesza.