Józef Jabłoński jako Wojciech Kętrzyński odpoczywał podczas sesji zdjęciowej na jednej z ławeczek w centrum miasta. FOT. Jarosław Żukowski

Informowaliśmy już o pomyśle realizacji mosiężnej ławeczki z podobizną patrona miasta Wojciecha Kętrzyńskiego. Sprawy nabierają tempa, bo właśnie został ogłoszony konkurs na jej projekt i wykonanie.

Rok 2018 będzie w Kętrzynie rokiem Wojciecha Kętrzyńskiego. Zbliża się bowiem setna rocznica śmierci patrona miasta (Kętrzyński zmarł we Lwowie 15 stycznia 1918 roku). Miasto chce się dobrze przygotować do obchodów roku Kętrzyńskiego. Jednym z wielu pomysłów realizowanych w związku z rocznicą będzie mosiężna ławeczka z pomnikiem Kętrzyńskiego, która zostanie ustawiona w centrum miasta. Podobne ławeczki stoją już w wielu miastach Polski i świata i są jednocześnie atrakcjami turystycznymi, ale również hołdem oddanym osobom upamiętnionym na ławeczkach. W Kętrzynie jedna z ławeczek przy ratuszu poświęcona jest Zofii Licharewej, ale nie ma tam jej podobizny, a jedynie pamiątkowa metalowa blaszka z jej imieniem i nazwiskiem.
Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza konkurs na projekt „Ławeczka z Wojciechem Kętrzyńskim”. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać do dnia 18 października, natomiast prace konkursowe wraz z opisem przedstawić do dnia 4 grudnia. Wybrany przez komisję projekt będzie zrealizowany do 30 czerwca 2018 roku, a oficjalne odsłonięcie ławeczki nastąpi w dniu 11 lipca 2018 roku w rocznicę urodzin patrona miasta.
Ławeczka będzie wykonana z mosiądzu, a jej koszt to 80 tys. zł. brutto. Wszelkie dokumenty konkursowe wraz z regulaminem dostępne są na stronie internetowej biblioteki: www.biblioteka.ketrzyn.pl