Osiemnastu uczniów kętrzyńskich szkół wzięło udział w konkursie krasomówczym. FOT. Franciszek Jaroński

18 uczestników, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów stanęło dzisiaj do konkursu krasomówczego, którego finał odbył się w miejskiej bibliotece. Najpiękniej mówiły podczas konkursu Agata Ożga (w kategorii szkół podstawowych) i Emilia Jankowska (gimnazja). Organizatorem konkursu było Towarzystwo Miłośników Kętrzyna.

Krasomówstwo to nic innego jak umiejętność sprawnego, jasnego wyrażania swoich myśli, a także sztuka pięknego mówienia. Takimi właśnie cechami musieli wykazać się uczestnicy konkursu krasomówczego w Miejskiej Bibliotece Publicznej poświęconego legendom o Kętrzynie.

Do konkursu, nad którym patronat sprawował Burmistrz Miasta Kętrzyn, a zorganizowanego przez Towarzystwo Miłośników Kętrzyna przystąpiło 18 uczestników ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest miasto. Każdy z uczestników miał za zadanie przedstawić własny tekst legendy o Kętrzynie lub tekst legendy z konkursu literackiego ogłoszonego w związku z 660-leciem miasta, a opublikowanego na łamach gazety i stronie internetowej TMK.

Sama decyzja o uczestnictwie w konkursie dla każdego z jego uczestników była już zwycięstwem, co podkreślił w swoim wystąpieniu burmistrz Krzysztof Hećman. – Słowem można kogoś oczarować, przedstawiając jakąś kwestię w sposób piękny i dramatyczny ale nie koniecznie prawdziwy. Brakuje nam jednak sztuki pięknego mówienia o prawdzie. Słowami można wszystko pięknie opisać, ale i słowem można zabić, słowem można powiedzieć i o miłości, ale można również powiedzieć o fałszu i zakłamaniu. Wprawdzie zwycięzca w konkursie może być jeden, ale sam fakt, że tu jesteście już oznacza, że wszyscy jesteście zwycięzcami. Zwycięzcami dlatego, że wszyscy walczycie o coś dobrego w swoim życiu – mówił burmistrz zwracając się do uczestników konkursu i ich opiekunów.

Umiejętności biorących udział w konkursie mówców oceniało jury w składzie: Bogusława Starzyńska, Halina Małachowska, Janina Muszak i Zofia Werner. Pod uwagę brane były między innymi takie elementy jak: dykcja, wierność legendzie, styl i język. Ze sceny popłynęły więc legendy o niedźwiedziu, kętrzyńskim jeziorku i osiołku.

Decyzją jury zwycięzcą w kategorii szkół gimnazjalnych została Emilia Jankowska, drugie miejsce zajęła Anna Wyszkowska, a trzecie miejsce Patrycja Matuszewska. W kategorii uczniów szkół podstawowych zwyciężyła Agata Ożga, drugie miejsce przypadło Wiktorowi Smosarskiemu, a trzecie Wiktorii Osuch. Wszyscy laureaci oprócz dyplomów otrzymali nagrody rzeczowe oraz talony na zakup książek w księgarni „Verso”. Fundatorem nagród była kętrzyńska firma MTI Furninowa.

Pozostali uczestnicy otrzymali za udział w konkursie pamiątkowe dyplomy podpisane przez burmistrza miasta.

Dzisiejszy konkurs był adresowany do tych, którzy chcieli pięknem słowa oczarować innych i którzy potrafili to zrobić. Nie jest to wcale takie proste, bo dzisiaj coraz mniej ludzi potrafi pięknie mówić . Wy jesteście tymi chlubnymi wyjątkami – zwrócił się do uczestników konkursu dyrektor biblioteki Witold Gagacki podczas wręczania nagród i dyplomów.

Uczestników konkursu przygotowały do występu nauczycielki: Grażyna Myszkowska (SP 3), Katarzyna Jablonowska (SP 5) i Aneta Duda (SP 1/Gimnazjum). Pomysłodawczynią konkursu oraz autorką regulaminu była Elżbieta Wąsik.

fj