Chór “Wrzos” wykonał pieśń “Gaudeamus igitur” podczas inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. FOT. Franciszek Jaroński

11 października, to dla ponad 200 studentów data szczególna. Tego bowiem dnia już po raz dwunasty rozpoczął się dla nich nowy rok akademicki.

W uroczystości inauguracji roku poza studentami UTW uczestniczyli również zaroszeni goście, a wśród nich między innymi: dr Agnieszka Górska, dziekan Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki TWP w Olsztynie, Ryszard Niedziółka, starosta powiatu kętrzyńskiego, Krzysztof Hećman, burmistrz Kętrzyna, Witold Gagacki, dyrektor MBP oraz Daria Zecer, dyrektor Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego. Uroczystość rozpoczęła się od hymnu państwowego oraz studenckiej pieśni hymnicznej „Gaudeamus igitur” w wykonaniu chóru „Wrzos”.
Janina Milewicz, prezes stowarzyszenia UTW podkreśla, że Uniwersytet od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Niestety, rozmiary sali nie pozwalają na zwiększenie ilości słuchaczy.
– A mamy dla naszych studentów, jak zawsze, bardzo ciekawą ofertę. Są to na przykład, poza wykładami, wyjazdy na wycieczki zagraniczne, wyjazdy do sanatorium, na koncerty, czy na spektakle do teatru – mówi Janina Milewicz.
Na miejscu także działają różne sekcje, gdzie studenci mogą realizować swoje pasje i zainteresowania. Te sekcje to między innymi: teatralna, plastyczna, fotograficzna, literacka, turystyczna, kulturalna i sportowa.
Inauguracja roku akademickiego była znakomitą okazją do złożenia życzeń. Przesłał je na ręce rektor WSIiE TWP w Olsztynie dr Dariusz Człapiński. Były też życzenia od dr Agnieszki Górskiej oraz Ryszarda Niedziółki, Witolda Gagackiego, dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz burmistrza Kętrzyna Krzysztofa Hećmana, który zawracając się do słuchaczy z życzeniami poinformował ich także o zamierzeniach związanych z uroczystościami ustanowienia patronem miasta św. Marcina, konferencją dotyczącą podsumowania obchodów 660-lecia Kętrzyna oraz z obchodami w 2018 roku 180. rocznicy urodzin i 110. rocznicy śmierci Wojciecha Kętrzyńskiego. Ponadto poinformował obecnych o pozyskaniu przez miasto kwoty ponad 5,6 miliona złotych na rewitalizację kętrzyńskiego zamku i jego otoczenia.
Inaugurację roku akademickiego 2017/2018 zakończył wykład dr Anny Prusik na temat „Dziedziczenie ubóstwa aktualnym problemem społecznym”.
fj