Wystawę można oglądać w salach kętrzyńskiego muzeum. FOT. Archiwum muzeum

Wystawa poprzez kilkadziesiąt archiwalnych fotografii, pochodzących ze zbiorów Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Zgromadzenia Księży Marianów w Stoczku Klasztornym, Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych Sanktuarium pw. św. Józefa w Prudniku i cytaty z „Zapisków więziennych” dokumentuje miejsca uwięzienia prymasa Stefana Wyszyńskiego.
Ekspozycja została przygotowana przez Delegaturę IPN w Olsztynie we współpracy z Biurem Edukacji Publicznej IPN, OBEP w Gdańsku Delegatura w Bydgoszczy, OBEP w Rzeszowie oraz OBEP we Wrocławiu Delegatura w Opolu.”
“Autorką wystawy jest Renata Gieszczyńska z pionu edukacyjno-naukowego Delegatury IPN w Olsztynie. Otwarcie wystawy 26 października 2017 r w kętrzyńskim Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego poprzedzone zostało wykładem wprowadzającym Krzysztofa Kierskiego z olszyńskiej delegatury IPN.

red

 

PRYMAS TYSIĄCLECIA W WARMIŃSKIM STOCZKU

Chcąc rozbić jedność Kościoła w Polsce funkcjonariusze UB aresztowali prymasa w nocy 25 IX 53. roku i wywieźli do Rywałdu skąd przenieśli go do Stoczka Warmińskiego 12 X do dawnego, zdewastowanego klasztoru, w którym panowały wilgoć i przeciągi nieustające. „Od dnia przyjazdu do Stoczka, do końca pobytu ani w dzień ani w nocy nie rozgrzałem stóp”- wyznał po latach ks. Prymas. Mimo trudnych warunków bytowych, izolacji od świata i informacji oraz trudności w prowadzeniu korespondencji prywatnej prymas bardzo szybko ułożył rygorystyczny porządek dnia wypełniony pracą i modlitwą, którego przestrzegał wraz z dwojgiem współwięźniów- ks. Stanisławem Skorodeckim oraz Leonią Graczyk. W krótkim czasie także zorganizował oddaną mu do dyspozycji niewielką przestrzeń obejmującą kilka pomieszczeń i ogród. Podczas internowania w Stoczku nastąpił przełom w duchowości maryjnej S. Wyszyńskiego, który miał znaczący wpływ na kształtowanie się i rozwój pobożności maryjnej w polskim Kościele. Chodzi o osobiste oddanie się Matce Najświętszej w macierzyńską niewolę, którego dokonał 8 grudnia 1953 roku, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, przed obrazem Świętej Rodziny. Ów akt zawierzenia stał się kamieniem węgielnym wielkiego programu duszpasterskiego przed tysiącleciem chrztu polski. Mówił o tym 23 grudnia 1978 roku do księży archidiecezji warszawskiej: „trudno jest mówić o wielkich tajemnicach, które się dzieją. 8 grudnia upłynęło 25 lat, gdy w Stoczku na Warmii zrozumiałem znaczenie Matki Najświętszej w Kościele polskim jako siły jednoczącej, siły w imię której można poruszyć Polaków i zmobilizować ich dla każdej wielkiej i słusznej sprawy”.

Ze Stoczka prymas został przeniesiony do Prudnika Śląskiego 6 X 1954 drogą Bartoszyce-Kętrzyn na lotnisko Kętrzyn-Wilamowo z powodu rozgłosu jaki sprawy internowania polskiego prymasa nadało Radio Wolna Europa.

Jakub G. Każarnowicz