Zenobia Alejun opowiadała o swojej najnowszej książce w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w zamku. FOT. Franciszek Jaroński

Ziemia brasławska to zakątek dawnego województwa wileńskiego leżący pomiędzy Litwą, Łotwą i Rosją, najdalej wysunięty na północny-wschód II Rzeczypospolitej.

„Duża część ludności zamieszkującej obecnie ten „polski pas” jest etnicznie pochodzenia polskiego. Są to potomkowie polskich osadników docierających w różnych okresach historii, mieszkańców dawnych zaścianków szlacheckich oraz rodzin ziemiańskich, włościan i inteligencji, którzy pomimo zsyłek na Sybir i przesiedlenia na tereny obecnej Polski, pozostali tu po II wojnie światowej” – to tylko mały fragment wstępu książki Zenobii Janiny Alejun pt.: „Królowa jezior”, książki traktującej o niezwykłej sile wiary ludzi zamieszkujących te tereny, Jest w niej również szczegółowo zarysowana historia brasławskiego Kościoła oraz Obrazu Matki Boskiej Monastyrskiej.
Odrodzenie kultu Matki Boskiej Brasławskiej, Królowej Jezior i Uroczysta Koronacja Matki Bożej Królowej Jezior to przewodnie tematy książki. Wzbogacone niezwykłymi opisami i historiami życia mieszkańców tamtych terenów. To właśnie tworzy niezwykłą całość obrazującą trudy ludzi, głęboko praktykujących wiarę i na co dzień zmagających się z jej zagorzałymi przeciwnikami. Malownicze tereny, trudna historia ludzi wiary, a nad wszystkim czuwająca Matka Boska. Wielu z tych ludzi, żyje wśród nas na Mazurach.
Tę niecodzienną historię opowiedziała Zenobia Alejun podczas spotkania autorskiego w bibliotece miejskiej, które odbyło się 5 października. Swoimi słowami autorka książki bez wątpienia poruszyła serca i umysły licznie zgromadzonych. Jej słowa dotarły zarówno do młodszej publiczności jak i do tej nieco starszej. Nie tylko opowiadała o sile i przywiązaniu do rodzinnej ziemi, mocnym patriotyzmie zakorzenionym już w dzieciństwie, który między innymi ukształtował jej osobowość, ale również o trudach życia i miłości do drugiego człowieka, o wspólnej odpowiedzialności za materialne i niematerialne dobro. Najpiękniej jednak opowiadała o miłości i opiece „Królowej Jezior”, Matki Boskiej, która zawsze była obecna gdzieś obok i czuwała nad swoimi dziećmi.
Książkę „Królowa jezior”, można znaleźć między innymi w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej.
ut