13 już edycja festiwalu odbyła się w sali kętrzyńskiego kina Gwiazda. FOT. Franciszek Jaroński

25 listopada w Kinie „Gwiazda” odbył się już XIII Festiwal Młodych Wykonawców Piosenki – Kętrzyn 2017, którego organizatorem było Kętrzyńskie Centrum Kultury. Do konkursu stanęło tym razem 64 młodych wykonawców (solistów), których umiejętności muzyczne i artystyczne komisja festiwalowa oceniała w pięciu kategoriach wiekowych.

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników komisja konkursowa w składzie: Michał Kasperowicz, Sławomir Szuszczewicz i Sebastian Bednarczyk postanowiła przyznać wyróżnienia i nagrody. I tak:

W pierwszej grupie wiekowej – 7-9 lat wyróżnienia otrzymały: Amelia Chomej – Wilkasy, Lena Mistera – Wilkasy oraz Marta Szostek – Kętrzyn. W tej grupie wiekowej III miejsce zajął Jacek Mycak – Upałty, II Kalina Rurka – Bartoszyce. Pierwsze miejsce zajęły ex aequo Kornelia Krywko – Bartoszyce i Wiktoria Kuźmowicz – Bartoszyce;

W drugiej grupie wiekowej – 10-12 lat wyróżnienie otrzymały: Zuzanna Wielgus – Kętrzyn, Izabela Ławrywianiec – Kętrzyn oraz Nikola Pietkiewicz – Szczytno. III MIEJSCE jury przyznało Amelii Szyszkowskiej – Pisz i Aleksandrzre Gryczko, II Maciejowi Golian – Szczytno, a I Mai Banasiak – Szczytno;

W trzeciej grupie wiekowej – 13-15 lat wyróżnienie otrzymały Natalia Szymecka – Korsze oraz Emilia Paszkiewicz – Kętrzyn. W ocenie jury III miejsce zajęła Emilia Jankowska – Kętrzyn, II Aleksandra Anastazja Tabaka – Korsze, a I ex aequo Aleksandra Jeznach – Kętrzyn i Karolina Klimczak – Bartoszyce;

W czwartej grupie wiekowej – 16 – 18 lat wyróżnienie otrzymali Przemysław Kłys – Kętrzyn oraz Wiktoria Czerwińska – Kętrzyn; II miejsce jury przyznało Katarzynie Kosteckiej – Kętrzyn, a I Sandrze Stadnik – Kętrzyn;

W piątej grupie wiekowej – 19 lat i więcej wyróżniono Brygidę Katarzynę Osiecką – Karolewo. III miejsce jury przyznało Dorocie Kuśpiel – Kętrzyn, II Piotrowi Stanulewiczowi- Kętrzyn, a I Oldze Łucek – Reszel.

Wszyscy uczestnicy „XII Festiwalu Młodych Wykonawców Piosenki – Kętrzyn 2017” otrzymali podziękowania za uczestnictwo i po symbolicznej czekoladzie. Występy, szczególnie najmłodszych uczestników festiwalu dostarczyły też wiele emocji nie tylko im samym, ale również obecnym na sali rodzicom, którzy za swoich milusińskich cały czas ściskali kciuki.

fj