.

Miejska biblioteka zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie autorskie z ks. Pawłem Hause w ramach promocji książki “Ewangelicy w Kętrzynie”. Spotkanie odbędzie się 23 listopada, o godz. 17.00, w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej (Zamek).

Ks. Paweł Hause – luterański duszpasterz, społecznik i publicysta. Od blisko 20 lat jest proboszczem parafii w Kętrzynie, największej ewangelickiej parafii w Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

Urodzony w 1964 roku, dorastał w Warszawie w rodzinie pastorskiej o tradycjach wojskowych i patriotycznych. Po ukończeniu studiów teologicznych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie został ordynowany na duchownego w 1993 roku w Zabrzu. Okres wikariatu odbył w Kętrzynie.

Jedną z jego pasji są trudne losy mieszkańców mazurskiej ziemi. Współpracuje z lokalnym samorządem i organizacjami pomocowymi, jest współtwórcą partnerstwa miast Kętrzyn i Wesel. Od prawie dwudziestu lat jest członkiem zarządu Stowarzyszenia dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego im. Arno Holza. Udziela się jako tłumacz i przewodnik. Z kolei jako kapelan ewangelickiego zakonu joannitów otacza opieką duszpasterską stacje pomocy socjalnej i wielu potrzebujących.

Jest członkiem zespołu badawczego Komisji Historycznej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego współpracującej z Instytutem Pamięci Narodowej w Warszawie.

Autor książki „W służbie Bogu i Ojczyźnie”. Jego felietony ukazywały się przez kilka lat w lokalnej prasie, m.in. w „Gazecie Olsztyńskiej”. Stale publikuje również na łamach „Zwiastuna Ewangelickiego”.