„660-lecie Miasta Kętrzyna – z dziejów Kętrzyna i okolic na przestrzeni wieków” to tytuł konferencji naukowej, która odbyła się 10 listopada w sali rycerskiej kętrzyńskiego zamku. Jej organizatorem byli  Burmistrz Miasta Kętrzyn, Miejska Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

 Konferencja była swoistym podsumowaniem  obchodów 660-lecia miasta, a przewodniczył jej prof. Jan Gancewski , historyk z UWM, który już na wstępie zaznaczył, że:

– Rzadkością jest aby władze lokalne tak jak w Kętrzynie  doceniały przeszłość, historię, tradycje i kulturę.  Jeżdżę do różnych miast ale żadne z nich nie wyróżnia się tak jak miasto Kętrzyn. Mam tu na myśli spojrzenie władz na to, z czego to miasto  wyrosło.

Z kolei obecny na sali poseł  Andrzej Maciejewski zwracając się do obecnych, w tym szczególnie młodzieży  podkreślił:

– Wczoraj będąc na posiedzeniu Sejmu RP już wiedziałem, że muszę przyjechać do Kętrzyna, bo chciałem być  na wigilii urodzin miasta. Jest to  dla wszystkich wielka chwila, bo to jest 660 lat udokumentowanej historii  i  tradycji. Bądźcie dumni z  waszego miasta. Jest to miasto mające swoją bogatą historię i ogromny wkład nie tylko w życie naszego regionu ale także i Europy.

Natomiast Burmistrz Kętrzyna Krzysztof Hećman nawiązując do czekającej miasto uroczystości nadania miastu jako patrona św. Marcina życzył sobie i wszystkim mieszkańcom miasta , aby w Kętrzynie byli ludzie mądrzy, życzliwi , o wysokiej kulturze i szanujący przeszłość, która jest fundamentem rozwoju każdego z mieszkańców.

– Życzyłbym sobie i każdemu z nas, aby za wzorem postaci św. Marcina, którego jutro przyjmiemy jako patrona podczas mszy koncelebrowanej przez metropolitę warmińskiego,  był on naszym prawdziwym wzorem, jak można odwagą, mądrością, służbą , miłosierdziem i oddaniem drugiemu być w pełni człowiekiem. I tego właśnie wszystkim życzę, bo przestrzeni do wypełnienia w tym zakresie jest bardzo dużo  – zwrócił się do mieszkańców burmistrz miasta.

Konferencja rozpoczęła się od wiodącego tematu, a przedstawił ją ks. prof. Władysław Nowak w związku z uroczystościami 11 listopada i ustanowieniem patronem miasta św. Marcina, a treść jego referatu brzmiała: „ Św. Marcin z Tours patronem miasta Kętrzyn – duchowość,  kult, przykłady ewangelizacji”.

W trakcie bardzo ciekawej konferencji głos zabierali również: prof. Grzegorz Jasiński – temat wystąpienia „Kościół ewangelicki i jego duchowni w XIX- wiecznym Kętrzynie”,  prof. Jan Gancewski, który przedstawił temat o genezie i lokacji miasta Kętrzyn. Uczynił to w imieniu i z upoważnienia nieobecnego ze względów służbowych prof. Grzegorza Białuńskiego. Ponadto zaprezentował także swój referat dotyczący roli gospodarczej i politycznej zamku krzyżackiego  w Kętrzynie na przełomie XV i XVI wieku. Głos zabrał również prof. Dariusz Makiłła prezentując temat „Ustawodawstwo policyjne księcia Albrechta w księstwie pruskim  (1525-1568)”. Natomiast referat prof. Janusza Małłka „Początki polskiej Reformacji na Mazurach” będzie w stosownym czasie opublikowany z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność profesora na  konferencji.

W trakcie konferencji miał miejsce również bardzo miły moment, kiedy to w związku z 500-leciem Reformacji dziękując za dobrą  współpracę z władzami samorządowymi miasta ks. Paweł Hause, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburska w Kętrzynie,  wręczył burmistrzowi miasta medal wybity z tej właśnie okazji.

fj