.

Długie jesienne wieczory to czas, gdy w mazurskich domach opowiadano zasłyszane przed laty opowieści o tajemniczych zdarzeniach. Baśnie i legendy, których akcja toczyła się nad brzegami jezior i strumieni albo na położonych wśród bagien wzgórzach kryjących starożytne zamczyska.

Zapraszamy do Muzeum we środę 29 listopada na godzinę 17. na spotkanie z dr Jerzym Markiem Łapo „Czary, duchy, zabobony … Słów kilka o mazurskich wierzeniach ludowych”. Jerzy Łapo od lat zajmuje się badaniem dawnych zwyczajów i opowieści mieszkańców Mazur i Warmii. W licznych publikacjach przypomniał legendy związane z naszym regionem. Podczas spotkania usłyszymy opowieści o świecie wierzeń dawnych Mazurów, o czarach, duchach i zjawach. Zapraszamy.