Agnieszka Roszig od 1 grudnia jest dyrektorem Kętrzyńskiego Centrum Kultury

Od 1 grudnia Kętrzyńskie Centrum Kultury funkcjonuje pod kierownictwem nowej dyrektor. Została nią Agnieszka Roszig, która wygrała konkurs ogłoszony przez Urząd Miasta w Kętrzynie.

Agnieszka Roszig jest mieszkanką gminy Kętrzyn. Mieszka w Koczarkach. Jest zamężna, ma czworo dzieci. Jest założycielką ludowego zespołu Mazurska Kosaczewina, który jako pierwszy w Polsce posługuje się gwarą mazurską. Jest także prezesem stowarzyszenia o tej samej nazwie.

Uzyskała tytuł zawodowy magistra w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku na kierunku finanse i bankowość w specjalności finanse i rachunkowość przedsiębiorstw. Wcześniej uzyskała tytuł zawodowy licencjata w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku na kierunku zarządzanie i marketing w specjalności zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Następnie ukończyła studia podyplomowe w zakresie rachunkowości przedsiębiorstw na Uniwersytecie Gdańskim.

Pracę zawodową rozpoczęła jeszcze jako nastolatka. Awansując i zdobywając wykształcenie wyspecjalizowała się na główną księgową. Od 2008 roku jest też właścicielką Biura Finansowo-Księgowego „Effect”.

Była inicjatorką wykonania i odsłonięcia na cmentarzu w Koczarkach tablicy upamiętniającej jeńców wojennych i robotników przymusowych z 1944 z podobozu Stalag 1A w Koczarkach. Jest także założycielką i prezes Stowarzyszenia Mazurska Kosaczewina z siedzibą w Koczarkach, założycielką wielopokoleniowego amatorskiego zespołu ludowego Mazurska Kosaczewina. Wraz z zespołem z ramienia stowarzyszenia zorganizowała imprezy związane z kulturą mazurską: „Wesele mazurskie Plon, czyli dożynki na Mazurach”, „Mazurska Palinocka”.

Audycja radiowa z przedstawienia, na podstawie Karola Małłka, Plon, czyli dożynki na Mazurach została wyróżniona nagrodą Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jest także autorką scenariusza i lektorem filmu dokumentalnego „Odnaleźć” wyprodukowanego przez Stowarzyszenie Mazurska Kosaczewina.

Agnieszka Roszig znana jest też z działalności społecznej. W latach 2012-2013 była przewodniczącą Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Kętrzyńskiego. W kadencji 2012-2015 była ławnikiem Sądu Rejonowego w Kętrzynie w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Jest radną gminy Kętrzyn. W 2014 uczestniczyła w spotkaniu Pary Prezydenckiej z aktywnymi społecznie kobietami w pałacu prezydenckim. Jest także zwyciężczynią konkursu Barwy Wolontariatu organizowanego przez Ogólnopolską Sieć Centrów Wolontariatu.

fj