Uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych odbyły się tradycyjnie w kinie Gwiazda. FOT. Franciszek Jaroński

Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych zorganizowano 4 grudnia w kętrzyńskim kinie „Gwiazda”. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych powiatu i miasta, placówek oświatowych, zakładów pracy oraz podopieczni wszystkich instytucji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi.

O część artystyczną obchodów zadbali sami niepełnosprawni z WTZ-u wykonując spektakl o historii Kętrzyna zatytułowany „Legenda o Kętrzynie – Opiekuńczy anioł”, której autorką jest uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 Gabriela Malińska. Swoje przysłowiowe pięć minut na scenie miały również dzieci z Przedszkola „Malinka” .

Obecni na uroczystości goście doceniając wkład osób niepełnosprawnych w działalności lokalnego społeczeństwa podziękowali zarówno artystom jak i wszystkim obecnym na sali życząc im, aby „Opiekuńczy anioł” był w ich sercach zawsze. Szczególne życzenia złożył wszystkim niepełnosprawnym, a zwłaszcza aktorom z WTZ burmistrz Krzysztof Hećman. Zwracając się do uczestników Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych i odnosząc się do spektaklu „Opiekuńczy anioł” powiedział między innymi: – Chcę wam serdecznie podziękować za tą najpiękniejszą prezentację historii naszego miasta, gdzie poprzez barwę, dźwięk i pewne proste symbole została oddana historia 660 lat. Dziękuję wam również za to, że jesteśmy w ważnych sprawach zawsze razem. (…) Życzę wam i sobie, żebyśmy na następne 660-lecie byli takimi opiekuńczymi aniołami. Byli po prostu ludźmi dobrej woli. Dajmy z siebie wszystko, abyśmy mogli nazwać się tymi opiekuńczymi aniołami.

Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych były też okazją do podziękowań i wręczenia statuetek „Aniołów Dobrego Serca” wykonanych własnoręcznie przez podopiecznych WTZ. Wśród tegorocznych laureatów byli: Starosta Powiatu Kętrzyńskiego Ryszard Niedziółka, Burmistrz Miasta Kętrzyn Krzysztof Hećman, Dyrektor PCPR Dorota Siwicka, Skarbnik Powiatu Kętrzyńskiego Iwona Kozłowska, Wójt Gminy Barciany Ryszard Kozyra, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Ewa Jakubiec, Kierownik MOPS Kętrzyn Teresa Murawska, Dyrektor szkoły podstawowej w Drogoszach Ewa Bilska, Prezes Zarządu Spółki PGK Komunalnik Wiesława Rulka, MTI Furninova Cezary Kwasiborski, Firma Loco Krzysztof Sznurkowski, właściciel sklepu Anielskie Firany Alina Chrzanowska, właściciel sklepu Warzywa – owoce Teresa Tomczak, Firma Handlowo – Usługowa „Kuba”Zbigniew Olenkowicz, Firma M & N OST-BUD Zbigniew Ostapczuk, Katarzyna Kopeć, uczennica Szkoły Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego – autorka legendy o Kętrzynie „Opiekuńczy Anioł” na podstawie, którego powstało przedstawienie wykonane przez WTZ Kętrzyn – Gabriela Malińska.

fj

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Został on ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Ustanawiając Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa.