10 lutego 1940 roku odbyła się pierwsza wywózka Polaków z Kresów Wschodnich na Sybir i do Kazachstanu. Powiedziano im, że nigdy nie wrócą do Europy. Bóg jednak sprawił, że po drugiej wojnie światowej, ci co przeżyli wrócili do Europy, do Polski. Jednak nie na Kresy. Dużo rodzin trafiło do Kętrzyna. Tu znaleźli swoją drugą ojczyznę. – pisała przed dwoma laty na  łamach gazety Maria Rutkowska – Kupran.

 Z upływem lat przycichły, ale nie uległy zapomnieniu  wspomnienia o ciężkich zimach syberyjskich, głodzie i poniewierce. I chociaż tegoroczna pogoda nie przypominał w żaden sposób tamtych zim, wspomnienia powracały  zwłaszcza, że z roku na rok topnieją szeregi zesłańców. Każde więc spotkanie w ich gronie jest szczególne, a szczególne są właśnie spotkania opłatkowe organizowane od wielu lat w restauracji „Aria”.  Zapoczątkował je nieżyjący już prezes Kazimierz Baczewski, a kontynuuje je obecna prezes Krystyna Gajdis.

W tym roku spotkanie opłatkowe, które odbyło się 11 stycznia miało jednak nieco inny wymiar. Poszerzone zostało o udział seniorów ze Stowarzyszenia „Złota jesień”, którego chór rozpoczął je pieśnią „Marsz Sybiraków” – hymnem Związku Sybiraków.

– Pierwszy raz robimy spotkanie opłatkowe ze Stowarzyszeniem „Złota Jesień”. Doszliśmy bowiem do wniosku, że wspólne tego typu spotkanie znakomicie integruje wszystkich, a poza tym w tak poszerzonym gronie zawsze łatwiej jest je przygotować- mówi Krystyna Gajdis.

Tradycyjnie też spotkanie rozpoczęło się od życzeń burmistrza miasta Krzysztofa Hećmana, który oprócz życzeń przypomniał także o przypadającym w naszym mieście roku Wojciecha Kętrzyńskiego oraz   zapowiedział rozpoczęcie budowy Domu Seniora.

– Życzę Wam, żebyście żyli w zdrowiu co najmniej 100 lat. Swoją obecnością tworzycie bowiem wartość bezcenną –  zwrócił burmistrz się do obecnych na spotkaniu zapowiadając jednocześnie rozpoczęcie budowy Domu Seniora, gdzie w godziwych – domowych warunkach seniorzy będą mogli normalnie żyć mając do dyspozycji własny pokój i zapewnioną niezbędną opiekę.

Po wystąpieniu burmistrza nadszedł czas na modlitwę i pobłogosławienie opłatka, co uczynił proboszcz parafii św. Jerzego ks. kan. Stanisław Majewski oraz wzajemne złożenie sobie życzeń. Ten czas umilił chór Stowarzyszenia „Złota Jesień’  wykonując znane polskie kolędy, a spożycie wspólnego posiłku, którym towarzyszyły przyjacielskie rozmowy zakończyło tegoroczne spotkanie opłatkowe Związku Sybiraków.

fj