Wojciech Kętrzyński zmarł 15 stycznia  i nie doczekał niepodległości Polski, o której marzył przez wiele lat swojego życia.  Sympozjum, które odbyło się w sali rycerskiej kętrzyńskiego zamku miało na celu  przybliżyć postać patrona miasta jako  człowieka, który duszą i sercem związał swoje życie z Polską i dla niej  pracował.

Sympozjum naukowe „Wojciech Kętrzyński – patron Kętrzyna. W stulecie śmierci i stulecie niepodległości”, które odbyło się 15 stycznia  było trzecim i zarazem ostatnim  tego dnia przedsięwzięciem  mającym na celu upamiętnienie 100. rocznicy śmierci Wojciecha Kętrzyńskiego.

Zanim jednak rozpoczęła się zasadnicza część sympozjum dyrektor MBP Witold Gagacki oraz pracownice tej placówki wystąpili z informacją o możliwości poznania publikacji, dorobku naukowego Wojciecha Kętrzyńskiego oraz jego osobistej korespondencji  poprzez Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Cyfrową, w której kętrzyńska biblioteka ma swoją zakładkę.

– Rękopisy Kętrzyńskiego zostały wprowadzone jako digitalia do Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej. Oznacza to, że teraz każdy w zaciszu swojego domu może zapoznać się pracami i osobistymi zapiskami naszego patrona – poinformowała uczestników sympozjum Lucyna Werbanowska, pracownica biblioteki, która wspólnie z Lidią Misiun  wprowadzała materiały dotyczące Wojciecha Kętrzyńskiego do WMBC.

Panie bibliotekarki wytłumaczyły także,  w jak prosty sposób każdy może z tych materiałów skorzystać.

– Wystarczy wejść na stronę biblioteki Kętrzyn www.bibliotekaketrzyn.pl , a następnie na przekierowanie Kętrzyński w digitaliach, bądź po prostu odnaleźć je na stronie Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej www.wmbc.olsztyn.pl – wyjaśniały.

W zasadniczej części obecni na sympozjum słuchacze mieli okazję wysłuchać  trzech wykładów: prof. Stanisława Achremczyka  „Związki Wojciecha Kętrzyńskiego ze stronami ojczystymi”, wicedyrektora ZNiO we Wrocławiu dr. Mariusza Dworsatschka „Wojciech Kętrzyński dyr. Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Lwowie” oraz dr. Seweryna Szczepańskiego „Wojciech Kętrzyński – badacz dziejów średniowiecza”, które  w sposób wyczerpujący przedstawiły postać i życie i dorobek naukowy patrona naszego miasta.

Sympozjum było  też okazją do przekazania przez burmistrza miasta  dla Zakładu Naukowego im. Ossolińskich we Wrocławiu certyfikatu  i  medalionu z płyty nagrobnej Wojciecha Kętrzyńskiego. Podarunek przyjął  dr. Mariusz Dworsatschk zapewniając, że znajdzie on poczesne miejsce wśród medalionów będących w dyspozycji Zakładu.

fj