Niezbyt  często zdarza się, aby tradycyjnie polskie  “sto lat” musiało ulec modyfikacji. Tak właśnie się stało 11 stycznia 2018 roku, kiedy to swoje 100. urodziny obchodził mieszkaniec naszego miasta Władysław Szakiel.

Władysław Szakiel ur. 11 stycznia 1918 roku na ziemi brasławskiej swoje setne urodziny w otoczeniu rodziny i najbliższych obchodził w Kętrzynie.  Mimo sędziwego wieku kondycja psychiczna i intelektualna pana Władysława budzi podziw, a jego marzeniem od wielu lat – jak powiedziała jego córka Halina –  było osobiste poznanie  burmistrza miasta.

A, że marzenia czasem się spełniają, to dla pana Władysława spełniły się 11 stycznia 2018 roku, kiedy do drzwi zapukał gość specjalny – burmistrz miasta Krzysztof  Hećman w towarzystwie kierownika USC Wojciecha Waszczuka.  Z okazji 100-lecia urodzin były kwiaty, prezenty i drobne upominki od władz samorządowych miasta. Nie zabrakło też życzeń kolejnych lat w zdrowiu.

– 100-letnia rocznica urodzin jest tak piękną sprawą, że trudno znaleźć właściwe słowa. Jest dla mnie zaszczytem złożyć panu serdeczne gratulacje wraz z życzeniami dalszych lat życia w zdrowiu i przekazać z tej okazji także  list od Premiera RP Mateusza Morawieckiego – zwrócił się do jubilata burmistrz Krzysztof Hećman.

W tych okolicznościach nie mgło więc zabraknąć  zmodyfikowanych stosownie do wieku  i wykonanych przez wszystkich obecnych „Stu lat”, a uradowany pan Władysław jednym tchnieniem zgasił jubileuszowe świeczki .

O ciekawym i bogatym w wydarzenia życiu Władysława Szakiela w najbliższym wydaniu gazety.

fj