„Wojciech Kętrzyński w rękopisach”  to tytuł wystawy  digitaliów w  Miejskiej Bibliotece Publicznej zorganizowanej w 100. rocznicę śmierci  Wojciecha Kętrzyńskiego. Wystawa, której otwarcia dokonał Burmistrz Kętrzyna Krzysztof Hećman  powstała  dzięki materiałom pochodzącym ze zbiorów  Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu oraz Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.

Honorowy patronat nad wystawą objął Burmistrz Miasta Kętrzyn  Krzysztof Hećman i to on dokonał jej symbolicznego otwarcia.

– Tylko pracą nad sobą, pracą dla innych można odnosić życiowe publiczne i osobiste sukcesy. Droga Wojciecha Kętrzyńskiego niech będzie dla nas wszystkich przykładem. Życzę wszystkim wielu intelektualnych i życiowych inspiracji z życia  i pracy Wojciecha Kętrzyńskiego  – zwrócił się do obecnych na sali burmistrz dokonując oficjalnego otwarcia wystawy.

Na wystawie prezentowane są  między innymi: rękopisy poezji, pamiętniki, osobiste notatki   i osobiste dokumenty Wojciecha Kętrzyńskiego. Czytając (oglądając)  je można bez wątpienia  – czytamy w wydanym z tej okazji folderze – „przybliżyć sobie sylwetkę i  bogaty dorobek  jednego z najwybitniejszych dyrektorów Zakładu  Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, związanego z  Rastenburgiem (Kętrzynem), gorliwego obrońcy polskości Wojciecha Kętrzyńskiego”.

Wystawa jest  wynikiem doskonale układającej się współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu oraz Ośrodkiem Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie i obejmuje tylko niewielką część dokumentów będącą w dyspozycji MBP w Kętrzynie. Wszystkie dokumenty można jednak obejrzeć na stronie Warmińsko-Mazurskiej  Biblioteki Cyfrowej w Olsztynie

Wystawa będzie czynna do końca miesiąca lutego br., a można ją oglądać w czytelni im. Arno Holza Miejskiej Biblioteki Publicznej (zamek).

fj