Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Kętrzynie zaprosili babcie i dziadków do szkoły. FOT. Archiwum szkoły

Dzieci z klas I-III z okazji Dnia Babi i Dziadka pod kierunkiem swoich wychowawców Anety Chadryś, Krystyny Osieckiej, Haliny Moczyńskiej, Elżbiety Łukomskiej i Barbary Graczyk przygotowali piękną uroczystość, na którą zostali zaproszeni Bacie i Dziadkowie.

W pięknie udekorowanej sali uczniowie przedstawili program artystyczny. Były to wzruszające wiersze i piosenki okolicznościowe, związane ze Świętem Babci i Dziadka. Oprócz montażu słowno – muzycznego, goście obejrzeli Jasełka a także pokazy taneczne. W trakcie uroczystości Babcie i Dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych formach artystycznych. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. Został przygotowany również poczęstunek w postaci ciasteczek, kawy, herbaty i napojów. Dzieci obdarowały swoich ukochanych gości upominkami, przygotowanymi własnoręcznie. W przyjęciu gości pomogli rodzice, którzy przygotowali słodki poczęstunek. Był on okazją do rozmów, dzielenia się wrażeniami, a przede wszystkim umocnienia więzi rodzinnych i bliższego poznania się.

bg