15 lutego Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Placówce Straży Granicznej w Barcianach wspólnie z pracownikami Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie-Oddział Terenowy w Giżycku zorganizowali akcję honorowego oddawania krwi.

Tym cennym darem życia-własną krwią, podzielili się wczoraj  z potrzebującymi funkcjonariusze Straży Granicznej, przedstawiciele samorządu oraz mieszkańcy gminy Barciany. Łącznie pozyskano 6 300 ml krwi pełnej.

Pamiętajmy, że warto dołączyć do zaszczytnego grona Honorowych Dawców Krwi i dzielić się tym „życiodajnym płynem” z innymi.

 

sierż. SG Anna Matejuk-Ficek