10 marca 2018 r. zakończył się kolejny kurs szkoleniowy strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu kętrzyńskiego. Bardzo długie szkolenie trwające 126 godzin lekcyjnych rozpoczęło się jeszcze w grudniu 2017 r. Szkolenie przeprowadzili nieodpłatnie funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie.

Szkolenie odbyło się na terenie, obiektach i sprzęcie kętrzyńskiej Komendy, ale nowi adepci strażackiej służby musieli też zaliczyć test w specjalnej komorze dymowej w Komendzie Powiatowej PSP w Ełku.

– Na kurs zgłoszono 22 osoby, ale nie wszyscy dali radę podołać strażackiemu wyzwaniu. Świadectwa odebrało 19 absolwentów, wśród nich była jedna kobieta – druhna Sandra Kuziak z OSP Barciany – mówi brygadier Szymon Sapieha.

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków ochotników do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań podczas działań ratowniczo – gaśniczych. W czasie kursu strażacy ratownicy mieli możliwość zapoznania się z zasadami taktyki pożarniczej i ratowniczej, poznawali organizację łączności i współdziałania, techniki operowania prądami gaśniczymi, metody prowadzenia ewakuacji ludzi, mienia i zwierząt, a także zagadnienia BHP na miejscu akcji ratowniczej. Bardzo duży nacisk położony był na zajęcia ze sprzętem ochrony dróg oddechowych. Każdy ze strażaków ochotników musiał zaliczyć bardzo trudne zajęcia praktyczne w masce i z butlą powietrzną na plecach w zadymionych pomieszczeniach i we wspomnianej komorze dymowej.

– Takie ćwiczenia miały oddać jak najbardziej realne warunki, z którymi mogą się spotkać nasi strażacy ochotnicy podczas prawdziwych akcji ratowniczych – wyjaśnia Szymon Sapieha.

10 marca br. odbyły się egzaminy teoretyczne i praktyczne ćwiczenia sprawdzające wszystkie nabyte umiejętności.  Do egzaminu przystąpiło łącznie 19 osób. Tego samego dnia Z- ca Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie bryg. Szymon Sapieha wraz z członkami komisji mł. kpt. Piotrem Kimbarem i mł. kpt. Marcinem Lewosińskim dokonali wręczenia świadectw ukończenia szkolenia absolwentom kursu.

W ocenie komisji powołanej przez Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie st. bryg. Zbigniewa Borysa, egzaminy wypadły bardzo dobrze i świadczą o rzetelnym przygotowaniu się strażaków ochotników do działań ratowniczych. Cieszy fakt, że młodzi ludzie w ogóle są zainteresowani tymi trudnymi i złożonymi strażackimi zagadnieniami i że chcą należeć do ochotniczych straży pożarnych.

– Największa ilość nowych strażaków ochotników jest z OSP Pilec, to jednostka która zgłosiła aż 10 strażaków. OSP Pilec reaktywacja – tak nazwaliśmy ten fakt i wszystko wskazuje na to, że ciężki okres niepewności w funkcjonowaniu tej OSP jest już poza nimi – dodaje bryg. Sapieha.

Kierownikiem kursu dbającym o jego prawidłowy przebieg i organizację był mł. kpt. Piotr Kimbar.

sh,fj/Foto: archiwum PPSP