Najwięcej informacji na temat sposobu przekazania 1% swojego podatku Organizacjom Pożytku Publicznego znajdziecie Państwo na stronie internetowej http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1445706.html# FOT.www.ngo.pl