Wprawdzie ich codziennej pracy na rzecz drugiego człowieka nie widać gołym okiem bowiem większość wolontariuszy nie afiszuje się swoją działalnością. Zapewne jednak miłym akcentem  jest zawsze bycie dostrzeżonym przez innych. Takiemu uhonorowaniu od lat służy Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 wspaniałych”.

 Podobnie jak w latach poprzednich tak i w tym roku organizatorem  XXIV Finału Lokalnej Edycji Konkursu „8 WSPANIAŁYCH”  był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie, konkursu  promującego młodzieżowy wolontariat, który  odbył się 16 kwietnia w internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie. Ideę i cel konkursu przybliżyła obecnej na sali młodzieży Katarzyna Kłosowska z Klubu Integracji Społecznej w Kętrzynie.

– Celem  tego konkursu jest promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw  i działań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia , grupy rówieśniczej sąsiadów , osiedla , szkoły oraz upowszechnianie zachowań życzliwości na co dzień  jako antidotum na agresję i brutalizację życia. Postaw, które promujących  wrażliwość na potrzebę człowieka słabego,  szukającego oparcia, gotowych zawsze wyciągnąć rękę  do potrzebującego i pospieszyć mu z pomocą.

Spośród wszystkich zgłoszeń kandydatów, jakie płynęły  do  komisji wybrano 8 „wspaniałych. Zostali nimi:  Magdalena Daria Wons, Tomasz Chmieleński, Weronika Karolina Deryło (ZS CKR),  Amelia Mikołajczyk, Karolina Witkowska (SP nr 1), Nikola Jessica Anuszewska, Agata Ożga (SP nr 3),  Joanna Nicewicz ( PCK oddział w Kętrzynie). Wyróżnienie otrzymał  natomiast Jakub Karbowniczek (PCK oddział w Kętrzynie).

Oprawę artystyczną zapewnili uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie.

fj