Grupa Smerfy z „Trójeczki” w ramach prowadzonej innowacji pedagogicznej „Bezpieczny Przedszkolak” wybrali się na wycieczkę do Giżycka. Odwiedzili 15 Giżycką Brygadę Zmechanizowaną i poznali pracę żołnierzy.

Pan porucznik podczas prelekcji, przybliżył dzieciom trudną i odpowiedzialną pracę sapera. Zwrócił także uwagę na fakt, iż na naszych terenach jest wyjątkowo dużo niewybuchów pochodzących z okresu II Wojny Światowej. Mocno podkreślił wagę przestrzegania zasad bezpieczeństwa, właściwego sposobu zachowania oraz informowania odpowiednich służb w przypadku napotkanego zagrożenia.
Atrakcją dla przedszkolaków był pokaz sprzętu specjalistycznego oraz musztry wojskowej. Ogromne zainteresowanie wzbudziły pojazdy, maszyny oraz urządzenia, jakimi posługują się żołnierze.
Żołnierze 15 Brygady Zmechanizowanej niejednokrotnie niosą pomoc ludziom dotkniętym różnymi kataklizmami. Dzieci wraz z paniami złożyły podziękowania za ofiarność i gotowość niesienia pomocy społeczeństwu oraz życzyły powodzenia i sukcesów w pełnieniu dalszej służby.

Marta Mierzwicka