Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy wzięli udział w VII edycji Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych pod hasłem ,,Bądźmy Razem”.

Niniejsze spotkanie poświęcone było integracji osób niepełnosprawnych i na dobre wpisało się w kalendarz corocznych imprez obowiązujących w naszym ośrodku.

Podczas imprezy grupa wokalno-teatralnej naszej placówki „Baja Dom” mieli okazję przedstawić inscenizację wiersza Juliana Tuwima ,,Lokomotywa”. W trakcie prezentacji talentów aktorskich publiczność mogła również podziwiać dekoracje, które zostały przygotowane wspólnymi siłami uczestników i terapeutów.

Dagmara Iwaniuk