Kętrzyn należy do tych miast naszego regionu, w których jest najwięcej obiektów zabytkowych. Wojewódzki rejestr zabytków zawiera ponad 100 takich obiektów w naszym mieście.

Zabytki w Kętrzynie nie tylko przetrwały trudne lata PRL-u, w których państwo niechętnie dbało o „poniemieckie” pozostałości, ale z roku na rok odzyskują dawny blask. Służą temu m.in. miejskie dotacje wspierające właścicieli zabytków wpisanych do rejestru w zakresie odbudowy, renowacji i zabezpieczenia przed zniszczeniem. W tym roku miasto przeznaczyło na ten cel 230 tys. zł.

– O pomoc finansową ubiega się w tym roku 14 właścicieli obiektów zabytkowych – mówi Halina Kuriata z urzędu miasta w Kętrzynie.

Dzięki pieniądzom z budżetu miasta odrestaurowanych zostanie 5 zabytkowych elewacji. Wykonanych zostanie również 9 dokumentacji na remont kolejnych obiektów zabytkowych. Halina Kuriata przypomina, że w ostatnich 6 latach miasto wsparło 44 różne zadania przy zabytkach.

– Wśród nich najbardziej widoczne są remonty elewacji obiektów, gdzie z dofinansowania skorzystało 24 właścicieli nieruchomości zabytkowych, pozostałe to dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowych, jako wstępu do inwestycji – mówi Halina Kuriata.

Kolejne pieniądze na zabytki już w przyszłorocznym budżecie miasta.

jz

Zdjęcie: Elewacja budynków zabytkowych przy Pl. Piłsudskiego 9 i 10 wyremontowana w ubiegłym roku przez Wspólnotę Mieszkaniową. Za ten remont wspólnota odebrała jedną z nagród przyznanych w konkursie “Niedźwiadki Budownictwa”. FOT. Jarosław Żukowski