W związku z trwającymi obchodami Roku Wojciecha Kętrzyńskiego, 29 maja br. w loży odbył się zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 3 miejski konkurs wiedzy o Wojciechu Kętrzyńskim. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Krzysztofa Hećmana.

W konkursie udział wzięło 15 uczniów ze wszystkich kętrzyńskich szkół podstawowych. Dla niektórych z uczestników nie był to pierwszy konkurs wiedzy o patronie miasta. Odbyły się już w tym roku: Powiatowy Konkurs o Wojciechu Kętrzyńskim oraz konkurs zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, oddział w Kętrzynie.

Głównym źródłem informacji dla przygotowujących się do konkursu uczniów były monografie Stanisława Achremczyka poświęcone życiu i działalności Wojciecha Kętrzyńskiego.

Uczestnicy wykazali się szczegółową wiedzą dotyczącą tego wybitnego historyka, bibliotekarza i poety. Między innymi musieli zaznaczyć na mapie miasta związane z życiem i działalnością Kętrzyńskiego i podać nazwę kraju, w którym znajdują się obecnie te miasta, opisać na czym polegał udział Kętrzyńskiego w powstaniu styczniowym, napisać które wydarzenie w swym życiu uważał Kętrzyński za “patent na Polaka”, podać tytuł jego największego dzieła itd. Większość pytań była otwarta, w odróżnieniu do poprzednich konkursów.

Podziękowania należą się Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej p. Witoldowi Gagackiemu, który umożliwił organizację konkursu w loży.

Wyniki konkursu:

I miejsce Karol Stefański – SP3, opiekun Dorota Sterniak

II miejsce Aleksandra Pietrzyk – Niepubliczna Szkoła Podstawowa KLUCZ, opiekun Rafał Chlewiński

III miejsce Olga Łozowska – SP3, opiekun Dorota Sterniak

wyróżnienie 1 – Teofil Kołdys – SP4, opiekun Dorota Korpalska

wyróżnienie 2 – Jan Wiśniewski – SP1, opiekun Alina Rudak

wyróżnienie 3 – Lena Melnyczok – ZS nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, opiekun Aneta Pusio.

GRATULACJE !

Dorota Sterniak