Podczas wczorajszej sesji w powiecie Grzegorz Prokop, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przedstawił sytuację na rynku pracy. Okazuje się, że wśród rzeszy ponad 3000 bezrobotnych największą grupę stanowią osoby młode w wieku od 25 do 34 lat.

Radni pytali dyrektora, jakich instrumentów używa PUP, aby pomóc młodym bezrobotnym znaleźć pracę. Jednym z instrumentów jest … bon na zasiedlenie. To dofinansowanie dla bezrobotnego, który znalazł pracę co najmniej 80 kilometrów od powiatu kętrzyńskiego. Wypowiedź dyrektora w materiale filmowym z sesji.

jz