10 czerwca w kętrzyńskim amfiteatrze odbył się XXIII Przegląd Artystyczny Szkół Podstawowych. Przegląd odbył się pod hasłem „Wojciech Kętrzyński w oczach dzieci i młodzieży”. Wzięły w nim udział wszystkie szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest miasto.

W XXIII Przeglądzie Artystycznym Szkół Podstawowych organizowanym przez Kętrzyńskie Centrum Kultury oraz Miasto Kętrzyn wzięło udział prawie 150 młodych artystów. W ich wykonaniu były to piękne i przygotowane z ogromnym pietyzmem spektakle słowno-muzyczne o tematyce  związanej z patronem miasta . Mimo lejącego się z nieba żaru wierni widzowie – najczęściej rodzice i dziadkowie – pozostali w amfiteatrze do końca przeglądu. Przed tą szczególną publicznością zaprezentowały się: „Trójkowi podróżnicy” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w prezentacji zatytułowanej „Piosenki po kętrzyńsku”, zespół „Promyczki” ze Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, który zaprezentował spektakl pt. „Pamięć jest wielką siłą”. Szkołę Podstawową nr 1 reprezentował zespół „Jedyneczki”  uzupełniony o uczniów klas III-V. Przedstawił on widzom prezentację związaną z patronem Kętrzyna a zatytułowaną „Wizerunek Wojciecha Kętrzyńskiego muzyką malowany”. Jako ostatni na scenie amfiteatru pojawili się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4. Zespół reprezentujący szkołę to „Kropla sztuki”. Przedstawił on widzom spektakl zatytułowany „Kętrzyński na postumencie”.

Trwający nieco pond godzinę XXIII Przegląd Artystyczny przybliżył zarówno widzom jak i uczniom  postać Wojciecha Kętrzyńskiego, jego twórczość i działalność na niwie społecznej, naukowej i politycznej. Przegląd znakomicie wpisał się także w program obchodów Roku Wojciecha Kętrzyńskiego.  Wszyscy jego uczestnicy otrzymali od organizatora słodkie upominki, a szkoły skromne prezenty oraz statuetki z wizerunkiem Wojciecha Kętrzyńskiego.

fj