Dzisiejsze uroczystości związane ze 180. rocznicą urodzin Wojciecha Kętrzyńskiego miały znakomitych gości. Wśród nich był Adolf Juzwenko, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Podczas sympozjum naukowego w ratuszu mówił o roli Kętrzyńskiego i prowadzonego przez niego zakładu we Lwowie w odzyskanie przez Polskę niepodległości.

Adolf Juzwenko jest dyrektorem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu od 28 lat. Pochodzi z Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej. W Kętrzynie jest po raz pierwszy i cieszy się, że władze miasta oraz jego elity intelektualne potrafią w interesujący sposób prezentować piękną biografię Wojciecha Kętrzyńskiego.

– Kętrzyn ma szczęście, że ma takiego znakomitego patrona – powiedział nam Adolf Juzwenko.

Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich przypomina, że Wojciech Kętrzyński ma olbrzymi wkład w odzyskanie przez Polskę niepodległości, choć sam jej nie doczekał. Jego pracowitość i dbałość o najmniejsze ślady polskości dołożyła swoją cegiełkę do tego, by Polacy choć bez państwa wciąż czuli swoją tożsamość narodową. Przypomina i docenia również jego wkład w historię Warmii i Mazur.

– Tu się urodził i tutaj poczuł się Polakiem – mówi Adolf Juzwenko.

Dodaje, że Wojciech Kętrzyński jest znakomitym przykładem edukacyjnym do naśladowania, do przypominania tego, co robił czemu poświęcił swoje życie.

jz