Wielu mieszkańców Kętrzyna zastanawiało się dzisiaj dlaczego w mieście wiszą zielone flagi? Odpowiedź uzyskaliśmy podczas zakończonych niedawno uroczystości pod pomnikiem z Orłem na Placu Armii Krajowej.

Okazuje się, że w tym roku po raz pierwszy obchodzone jest „Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej”. Święto ustanowiono w ubiegłym roku ku czci mieszkańcom polskiej wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej. Symbolem tej postawy są mieszkańcy Michniowa w świętokrzyskim, którzy zostali przez Niemców rozstrzelali, a wieś spalona za pomoc polskim partyzantom. W trakcie uroczystości na Placu Armii Krajowej burmistrz Kętrzyna odczytał list prezesa PSL, na którego wniosek święto zostało ustanowione.

Podczas dzisiejszych uroczystości oddano także hołd ofiarom Zbrodni Wołyńskiej. Zbrodnia, która dotknęła głównie Polaków do dzisiaj jest tematem sporów obu narodów – polskiego i ukraińskiego. Tysiące zamordowanych w bestialski sposób Polaków i pomagającym im Ukraińców nie miała szans na obronę. W wołyńskich wsiach były głównie kobiety, dzieci i starcy. Do dzisiaj organizatorzy tych zbrodni nie zostali osądzeni.

jz