W 2017 roku miasto Kętrzyn stało się beneficjentem projektu „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” w ramach programu pilotażowego prowadzonego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. O  projekcie poinformował w czasie konferencji prasowej Karol Lizurej – rzecznik prasowy Urzędu Miasta Kętrzyn.

Projekt realizowany jest przez Warmińsko –Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego w Olsztynie we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Celem było opracowanie i wdrożenie procedur współpracy z inwestorem, rozwiązań podnoszących atrakcyjność inwestycyjną w gminach, w tym przygotowanie, upowszechnienie, aktualizację informacji o ofercie inwestycyjnej gminy.

Projekt ten obejmuje między innymi: współpracę pomiędzy Gminą Miejską Kętrzyn a Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego w celu pozyskiwania inwestorów, działania dotyczące wdrożenia w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) zakresu zasad współpracy z inwestorem, rozwiązań podnoszących atrakcyjność inwestycyjną JST. W tym zakresie również określenie zasad przygotowywania, aktualizacji i upowszechniania informacji dotyczącej oferty inwestycyjnej, opis potencjału gospodarczego miasta. Bardzo ważnym jest też elektronizacja procesu obsługi inwestora, a w szczególności dostępu do informacji o ofercie inwestycyjnej oraz promocja.

– W  przypadku działań promocyjnych stosowny folder został przygotowany w miesiącu maju i zawiera on ofertę inwestycyjną miasta, a także opisy terenów inwestycyjnych. Folder ten został zaprezentowany w miesiącu maju na EXPO XXI w Warszawie. Cieszył się on dużym zainteresowaniem. W czasie EXPO rozdano ponad 200 tego typu folderów zarówno dla potencjalnych inwestorów z Polski jak i zza granicy – mówił przedstawiając stosowną prezentację Karol Lizurej.

Ponadto rzecznik poinformował o stronie internetowej Urzędu Miasta, gdzie można również znaleźć informacje dotyczące zagadnień inwestycyjnych. Ułatwia to – zdaniem rzecznika – łatwy dostęp do informacji, w tym działalności firm na naszym, lokalnym rynku a także umożliwia kontakt z pracownikami Urzędu Miasta.

Nie mniej ważnym –  zdaniem rzecznika – jest działający Punkt Obsługi Inwestora, w którym można uzyskać między innymi informacje dotyczące potencjalnych  inwestycji oraz pomoc  w tym zakresie we wszystkich sprawach administracyjnych.

– Punkt Obsługi inwestora jest w stanie pomóc potencjalnym inwestorom w szybkim przejściu od etapu wyboru terenu inwestycyjnego, poprzez asystowanie przy wszystkich niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych do opieki poinwestycyjnej – zapewnia Karol Lizurej, rzecznik prasowy UM i jednocześnie  pełnomocnik burmistrza ds. przedsiębiorczości.

Do projektu „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” zakwalifikowywanych zostało 46 gmin z województwa warmińsko-mazurskiego, w tym jako jedyna z terenu powiatu kętrzyńskiego to  Gmina Miejska Kętrzyn.

fj