Mija  20. lat od ponownego  utworzenia w Polsce powiatów, w tym także  powiatu kętrzyńskiego.  Ich istnienie przywróciła reforma administracyjna, która weszła w życie 1 stycznia 1999.

Uroczystości związane z jubileuszem powiatu kętrzyńskiego odbyły 14 września. Rozpoczęło je uroczyste otwarcie wernisażu w Powiatowym Domu Kultury “Czerwony Tulipan” w Kętrzynie oraz   Msza św. w kościele pw. św. Katarzyny . Natomiast w sali kinowej Kętrzyńskiego Centrum Kultury odbyło się oficjalne rozpoczęcie obchodów powstania Powiatu Kętrzyńskiego , na którą zostali zaproszeni  nie tylko obecni samorządowcy z terenu powiatu ale również starostowie, przewodniczący Rad Powiatu , sekretarze i skarbnicy wszystkich kadencji. I to dla nich przewidziano specjalne podziękowania wraz ze statuetkami upamiętniającymi 20 lat istnienia samorządu powiatowego. Niestety, nie wszyscy z zaproszenia zechcieli skorzystać.  Uroczystości nie zaszczycili swoją obecnością chociażby były starosta Ryszard Niedziółka, wicestarosta Michał Krasiński czy też skarbnik za czasu sprawowania przez nich urzędu.

Nie zabrakło także gratulacji, życzeń i podziękowań po adresem byłych i obecnych włodarzy powiatu oraz pracowników starostwa powiatowego. Złożyli je w formie pisma oczytanego w czasie uroczystości  wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin i senator Małgorzata Kopiczko.  Natomiast w imieniu samorządów gminnych i miejskich powiatu kętrzyńskiego  gratulacje dla starosty Jarosława Pieniaka  przekazali podczas wspólnego wystąpienia Krzysztof  Hećman, burmistrz Kętrzyna,  Marek Janiszewski, burmistrz Reszla, Ryszard Ostrowski, burmistrz Korsz oraz Ryszard Kozyra, wójt gminy Barciany. W ich imieniu głos zabrał burmistrz Kętrzyna wskazując na ważność oraz istotę funkcjonowania samorządu , a także sens  pracy w nim i dla niego.

W czasie uroczystości  20-lecia powiatu obecnym  zaprezentowany został krótkometrażowy film  o Powiecie Kętrzyńskim. Wszystkim obecnym na uroczystości podziękował za pracę i współpracę starosta Jarosław  Pieniak. Całość natomiast uświetnił występ artystyczny reszelskiego zespołu folkowego FARMA.

fj