Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się od Mszy św. w Bazylice św. Jerzego z udziałem władz samorządowych miasta i powiatu, po czym uczestnicy uroczystości  w asyście pocztów sztandarowych przeszli na Plac Armii Krajowej, gdzie delegacje pod pomnikiem „W Hołdzie Poległym, Pomordowanym i Zamęczonym Polakom – Obrońcom Ojczyzny 1939 – 1956” złożyły wiązanki kwiatów.

– 1 września 1939 roku o godzinie 4.45 niemiecki pancernik Szlezwik-Holsztyn ostrzelał polską placówkę na Westerplatte dając sygnał do agresji na Polskę i  świat. Tak rozpoczęła się II wojna światowa, jeden z najkrwawszych nowożytnych konfliktów  zbrojnych – przypomniała wydarzenia sprzed 79 lat prowadząca uroczystość Małgorzata Margas przypominając jednocześnie o ofiarach wojny obronnej 1939 roku, w tym o ofiarach agresji na Polskę dokonanej przez Armię Czerwoną.

Pamięć tych, którzy oddali swoje życie z Ojczyznę 79 lat temu uczczono  pod pomnikiem „W Hołdzie Poległym, Pomordowanym i Zamęczonym Polakom – Obrońcom Ojczyzny 1939 – 1956”. Tam delegacje samorządowe miasta i powiatu,  organizacji kombatanckich, organizacji pozarządowych, służb mundurowych, zakładów pracy i środowisk gospodarczych, placówek oświatowych, młodzieży szkolnej oraz partii politycznych złożyły wiązanki kwiatów.

– Te kwiaty, które dzisiaj zostały złożone pod pomnikiem  są świadectwem tego, że pamiętamy. Są świadectwem naszej wdzięczności o tych, którzy bardziej niż swoje życie kochali Ojczyznę, za którą przyszło im zginąć – wspomniała prowadząca uroczystość zapraszając jednocześnie obecnych na Placu AK  do budynku byłej Loży Masońskiej na wspólny posiłek, który tradycyjnie stanowiła wojskowa grochówka.

fj