W Powiatowym Domu Kultury  odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej w Kętrzynie, którego tematem była postać pierwszego dyrektora kętrzyńskiego  szpitala dr Ludwiga Diehla.

W kameralnych warunkach  członkowie Stowarzyszenia  z powagą obejrzeli prezentację przedstawioną przez  Patrycję Stefańską , zastępcę przewodniczącego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej w Kętrzynie, a poświęconą osobie dr Ludwiga Diehla. W trakcie prezentacji przedstawiona została droga pierwszego dyrektora szpitala w Kętrzynie (Rastenburgu) od chwili  zdobycia wykształcenia do momentu samobójczej śmierci w dniu 31 grudnia 1945r.

Dr Diehl zdecydował się na tak drastyczny krok,   kiedy po wejściu do szpitala żołnierzy rosyjskich i wymordowaniu rannych oraz zgwałceniu pielęgniarek nie widział szans dalszego wykonywania obowiązków lekarskich.

Prezentacja była częścią projektu finansowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Federalne Niemiec za pośrednictwem stowarzyszeń społeczno-kulturalnych w Polsce. Jego celem jest nie tylko zachowanie pamięci o pierwszym dyrektorze kętrzyńskiego szpitala , ale także – co podkreśliła Patrycja Stefańska – utrzymanie mogiły znajdującej się na terenie Szpitala  Powiatowego w Kętrzynie we właściwym stanie oraz nadanie w niedalekiej przyszłości szpitalowi imienia dr Ludwiga Diehla.

fj