2 października br. zakończyła się ogólnopolska trzecia edycja akcji „BohaterOn- włącz historię”, której celem było upamiętnienie i uhonorowanie powstańców warszawskich.

Ideą kampanii jest edukacja zwłaszcza młodego pokolenia Polaków, wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, krzewienie postaw patriotycznych oraz budowanie wrażliwości społecznej. Do akcji przystąpili także uczniowie z Kętrzyna.

Gimnazjaliści z Dwójki już po raz trzeci, a uczniowie Jedynki po raz drugi zachęceni przez nauczycielki historii – p. E. Jadczak, p. A. Lesik i p. A. Rudak wysłali uczestnikom powstania warszawskiego bezpłatne, symboliczne kartki, dystrybuowane na terenie całego kraju. Na stronie internetowej www.bohateron.pl przedstawiono sylwetki wybranych powstańców warszawskich. Dzięki witrynie uczniowie mogli wybrać adresatów kartek, zapoznać się z ich historiami i zdecydować, komu przekażą podziękowania za walkę o wolność Ojczyzny. W naszej szkole na wypisanych kartkach dominowały życzenia zdrowia, spokoju i dobrych chwili w gronie rodziny oraz podziękowania za odwagę, za walkę dla Polski i nasze beztroskie dzisiaj życie. Do Fundacji Sensoria, inicjatora akcji, wysłaliśmy ponad sto kartek.

Elżbieta Jadczak