Obchodzony 14 października Dzień Edukacji Narodowej, nazwany często Dniem Nauczyciela jest wprawdzie wolnym od zajęć lekcyjnych, ale nie dniem wolnym od pracy. Uroczystości związane z tym świętem odbyły się w kętrzyńskim kinie „Gwiazda” w minionypiątek, a rozpoczęli je najmłodsi uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 – „Babuszki”.

Dzień Edukacji Narodowej, w którym uczestniczyli aktywni zawodowo jak i  emerytowani pracownicy oświaty oraz zaproszeni goście jest zawsze znakomitą okazją składania życzeń, gratulacji, a także do wyróżnienia i nagrodzenia pracowników. W tym roku nagrody burmistrza otrzymali:  Ewa Stadnicka, Grażyna Rakowska, Janusz Woronowicz, Wioletta Sosnowska i  Elżbieta Krzak. Podczas uroczystości wręczono także akty mianowania na kolejne – wyższe stopnie awansu. Otrzymało je 27 nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Kętrzyn.

Ogromną niespodzianką były natomiast życzenia dla jednej osoby nie będącej nauczycielem. Dzień Edukacji Narodowej okazał się bowiem nie tylko świętem pracowników oświaty. Nie zapomnieli o tym pracownicy Urzędu Miasta. Prowadząca uroczystość poprosiła o pozostanie na scenie burmistrza Krzysztofa Hećmana i poprosiła na nią zastępcę burmistrza, sekretarz oraz skarbnika. W tym momencie Krzysztof Hećman nieco zażenowany i zaskoczony usłyszał życzenia skierowane pod jego adresem:

„Dziś mija 30 lat pracy na rzecz kętrzyńskiego samorządu Burmistrza Krzysztofa Hećmana. Szanowny Panie Burmistrzu z okazji pięknego Jubileuszu 30 – lecia pracy na rzecz społeczności Miasta Kętrzyn składamy serdeczne gratulacje. Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem ogromnego zaangażowania w rozwiązywanie problemów mieszkańców, budowanie demokracji lokalnej i tworzenia warunków do rozwoju na różnych polach. Panie Burmistrzu proszę przyjąć podziękowania za dotychczasową służbę na rzecz kętrzyńskiego samorządu. Tak naprawdę tylko Pan wie jak wiele wyrzeczeń wymaga skuteczne zarządzanie miastem. W ciągu minionych 30 lat osiągnięto bardzo wiele i to jest piękna  karta historii pańskiej aktywności i mieszkańców Kętrzyna. Przed Panem wiele wyzwań. Dlatego życzymy Panu dalszego rozwoju, wytrwałości w realizacji kolejnych celów, satysfakcji z pełnionej służby i życzliwości ze strony mieszkańców.

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej zakończył piękny występ artystyczny uczniów klas 5-8 Szkoły Podstawowej nr 3.

fj