Paraliż powiatowej rynku pracy znalazł swoje rozwiązanie. Głos w sprawie zajął minister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Minister przyznaje, że decyzje starosty zostały podjęte zgodnie z obowiązującym prawem.

O paraliżu powiatowej rady rynku pracy pisaliśmy już kilkukrotnie. Rada zamiast doradzać staroście została sparaliżowana działaniami dyrektora PUP, który nie chce współpracować z przewodniczącym rady Krzysztofem Hećmanem. Grzegorz Prokop twierdził, że są wątpliwości co do prawomocności wyboru Krzysztofa Hećman na przewodniczącego rady.

Pismo do Krzysztofa Hećmana w tej sprawie wystosował Stanisław Szwed, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

– Analiza nadesłanych dokumentów, w tym obszernych wyjaśnień, przekazywanych do wojewody warmińsko-mazurskiego, protokołu z posiedzenia rady w lipcu br. oraz załączonych opinii prawnych wskazuje na zgodność podjętych przez pana starostę decyzji dotyczących: odwołania członka PRRP w Kętrzynie, piastującego funkcję przewodniczącego rady oraz zwołania posiedzenia rady na dzień 10 lipca 2018r. z obowiązującym ustawodawstwem – czytamy w piśmie ministra.

Burmistrz Kętrzyn Krzysztof Hećman wiedział od początku, że te decyzje były zgodne z prawem.

– To zła wola dyrektora PUP decydowała o tym, że rada nie mogła się zbierać i doradzać staroście w kwestii rozwiązywania problemów bezrobocia w powiecie kętrzyńskim – mówi Krzysztof Hećman.

jz