Mirosław Sieniakowski – kandydat do Rady Powiatu

494