Przegląd twórczości osób niepełnosprawnych jest cykliczną imprezą organizowaną przez Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Jego celem jest prezentacja dorobku artystycznego podopiecznych instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnościami oraz integracja środowiska tych osób.

Tegoroczny przegląd dofinansowany był ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatu Kętrzyńskiego i Miasta Kętrzyn, Fundacji PZU oraz Programu „Decydujesz Pomagamy”. W przeglądzie wzięło udział 15 zespołów liczących w sumie prawie  250 osób, w tym również  zespół działający przy Polskim Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych  LitPolinva z Wilna.

– Podczas przeglądu prezentowana była przez artystów z niepełnosprawnościami różna tematyka obejmująca zarówno przedstawienia teatralne , poezję, piosenki jak  i taniec. Co ważne, poziom tych występów był bardzo wysoki i  z roku na rok staje się coraz wyższy – ocenia Bogumiła Bzdera, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kętrzynie, a zarazem organizator imprezy TAN 2018.

Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych TAN 2018, był bez wątpienia wydarzeniem kulturalnym pokazującym teatr, piosenkę i poezję. Twórczość sceniczna, zwłaszcza twórczość osób niepełnosprawnych ma bowiem nie tylko wymiar typowo kulturowy, ale jest także aktywną formą edukacji społecznej. Poprzez organizowanie tego typu spotkań integracyjnych wpływa się także na świadomość społeczności lokalnej. Stąd też przegląd TAN 2018 adresowany był nie tylko do osób z niepełnosprawnościami ale również do społeczności całego miasta i powiatu kętrzyńskiego.

fj