Podczas ostatniej sesji rady powiatu Zbigniew Homza zapytał dyrektora szpitala o realizację słynnego planu naprawczego, przygotowanego dla powiatu przez zespół ekspertów Andrzeja Krupy. Powiat zapłacił za niego prawie 150.000 złotych. Jakie przyniósł efekty?

Radny otrzymał odpowiedź na piśmie.

– Program naprawczy przygotowany przez firmę Pana Andrzeja Krupy wykorzystywany jest tylko w obszarze finansowym poprzez opracowanie przez szpital (na podstawie wzoru przekazanego przez Pana Krupę) przy pomocy pracownika powiatu arkusza excel’a służące do monitorowania kosztów oddziałów i poradni (miejsc powstawania kosztów). W pozostałych obszarach jest nieprzydatny – czytamy w odpowiedzi podpisanej przez Jerzego Godlewskiego, dyrektora kętrzyńskiego szpitala.

jz