W ramach realizacji zadania polityki oświatowej państwa jakim jest: „100 Rocznica Uzyskania Niepodległości przez Polskę”, i w związku z obchodem „Święta drzewa”, w przedszkolu Integracyjnym „Malinka”, w dniu 10 października br. odbyła się uroczystość.

Celem imprezy było kształtowanie u przedszkolaków świadomości narodowej i poczucia dumy z faktu bycia Polakiem; okazywanie zainteresowania historią naszego kraju;

– zdobywanie wiedzy na temat ważnych wydarzeń historycznych;

– odczuwanie więzi z przyrodą i kształtowanie pozytywnego stosunku do niej;

– wzmacnianie i ujednolicanie wychowawczej roli przedszkola i domu rodzinne.

„Święto drzewa” to nie tylko sadzenie drzew, to zwrócenie uwagi na całe

środowisko przyrodnicze, które jest naszym domem. W sadzenie drzew w intencji pokoju na świecie, zaangażowane są tysiące szkół i przedszkoli w Polsce. Pokój i wolność to jedne z najcenniejszych ludzkich wartości. Dlatego tak ważne jest, abyśmy zrobili coś na znak pokoju. Znane jest powiedzenie, że: „Pokój na Ziemi zależy od tego, czy będziemy w stanie zachować środowisko naturalne”. Uroczystość rozpoczęto piosenką, pt: „Jestem Polką i Polakiem” Po wspólnym śpiewaniu przedszkolaki usłyszały krótki rys historii Polski, informację o obchodach „100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę”. Dowiedziały się, że punktem kulminacyjnym uroczystości będzie posadzenie drzewa.

W ramach współpracy z Nadleśnictwem Srokowo zaprosiliśmy panią leśnik, która dostarczyła nam sadzonki drzew. Dzieci z każdej grupy przedszkolnej uczciły „100 Rocznicę Uzyskania Niepodległości przez Polskę” i posadziły pod nadzorem Pani leśnik w ogrodzie przedszkolnym dąb- symbol siły i długowieczności, który nazwano „Dąb Niepodległości”.

Jadwiga Kędzierska