Temat zdrowia, w tym funkcjonowanie szpitala powiatowego i propozycje działań zmierzających do poprawy jego funkcjonowania, to jedno z zagadnień podejmowanych podczas trzeciej debaty przedwyborczej zorganizowanej przez Nasze Miasto Kętrzyn pl.

W debacie poświęconej zdrowiu wzięli udział przedstawiciele czterech komitetów wyborczych: Mirosław Sieniakowski (KWW Kętrzyńska Wspólnota Samorządowa), Irena Bator (KWW Kętrzyn 2000), Mirosław Czarnecki (KWW Międzygminne Forum Samorządowe) oraz Bartosz Walewski (KKW SLD). Mimo zaproszenia, w debacie nie wzięli udziału przedstawiciele dwóch komitetów: Aktywny Samorząd oraz Prawo i Sprawiedliwość.

W trakcie bardzo ożywionej i interesującej dyskusji poruszano między innymi sprawy dotyczące Szpitala Powiatowego w Kętrzynie i planów związanych z jego dalszym funkcjonowaniem. Dyskutowano również o problemach związanych z lecznictwem zamkniętym, a także o funkcjonowaniu Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) i działalności profilaktycznej.

Więcej na ten temat oraz zgłaszanych przez przedstawicieli komitetów wyborczych propozycjach i rozwiązaniach w najbliższym wydaniu gazety Nasze Miasto Kętrzyn.pl.

fj