Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP zorganizowała wczoraj debatę wyborczą kandydatów na burmistrza Kętrzyna. W sali WSIiE pojawił się tylko Krzysztof Hećman. Rafał Rypina grzecznie odpisał, że trwa kampania, więc musi pracować, a Ryszard Niedziółka nic nie odpisał, bo pewnie zapomniał o terminie.

Czwartkowe spotkanie dawało kolejną szansą na dyskusję kandydatów na burmistrza miasta o przyszłości Kętrzyna. W dotychczasowych trzech debatach telewizyjnych Rafał Rypina nie wziął udziału w żadnej, Ryszard Niedziółka we dwóch, tylko Krzysztof Hećman wziął udział we wszystkich. W czwartek w siedzibie WSIiE było podobnie. Był tylko burmistrz Kętrzyna, więc zamiast debaty wyszła rozmowa z Krzysztofem Hećmanem, kandydatem na burmistrza komitetu wyborczego Kętrzyńska Wspólnota Samorządowa. Pytania miały być do wszystkich kandydatów, ale padły tylko do jednego. Krzysztof Hećman przedstawił zebranym znany już wszystkim program wyborczy na przyszłą kadencję samorządu miejskiego. Podzielił się też informacjami, które do tej pory nie ujrzały światła dziennego. Zapytany o zalewanie działek w okolicach Alei Pileckiego poinformował, że porozumienia z działkowcami zostały już zawarte. Problem zostanie rozwiązany w ten sposób, że kilka działek, które są notorycznie zalewane podczas dużych opadów deszczu zostanie przeznaczone na zbiornik retencyjny. Użytkownicy działek otrzymają w zamian inne, na terenie, które nie jest zalewany.

Pytany o przebudowę skrzyżowania Mazurska – Daszyńskiego poinformował o proteście mieszkańców ulicy Daszyńskiego, który wstrzymuje prace. Po rozstrzygnięciu do przez zarząd dróg wojewódzkich będzie możliwe przebudowanie skrzyżowania tak, by było bezpieczniejsze dla użytkowników.

Odnośnie postulatów o obniżkę podatku od nieruchomości, którą w swoich programach mają obaj jego konkurenci do stanowiska burmistrza przypomniał, że Rafał Rypina będąc radnym miejskim już drugą kadencję nigdy nie wnioskował o obniżenie podatków i opłat lokalnych. Przypomniał również, że miasto ma program pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy. Dzięki niemu przedsiębiorcy mogą uzyskać całkowite zwolnienie od podatku od nieruchomości, gdy spełnią warunki uchwały rady miejskiej, która została przyjęta ponad 2 lata temu. Burmistrz Kętrzyna zaznaczył jednak, że ten program nie dotyczy miejsc pracy dla pracowników spoza Unii Europejskiej, a jest dedykowany przede wszystkim mieszkańcom Kętrzyna.

Wybory samorządowe już w niedzielę, 21 października.

jz