Żyjemy w wolnej Ojczyźnie, cieszymy się  pokojem i suwerennością, nikt nam nie zakazuje  być Polakami i mówić głośno o miłości do naszego kraju.

Rok 2018 jest rokiem podwójnego jubileuszu dla społeczności Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie. Podobnie jak wszyscy mieszkańcy miasta, uczniowie kl. IIa i IIc włączają się w obchody Roku Wojciecha Kętrzyńskiego i  100-lecia Niepodległości Rzeczpospolitej.  Wspaniałymi lekcjami patriotyzmu są dla nich zadania realizowane w ramach projektu ”Niepodległa”.

Pierwsze zadanie mamy już za sobą. 26.10.18r. realizowaliśmy kolejne – poznawaliśmy  sylwetkę Wojciecha Kętrzyńskiego na niecodziennej lekcji historii, którą poprowadził Tadeusz Korowaj /znany mieszkańcom miasta historyk, autor książek o Kętrzynie/.  Swoją ciekawą opowieścią urozmaiconą o prezentacje multimedialną, zainteresował dzieci ważnymi faktami historycznymi naszego miasta, tradycjami i kulturą. Uczniowie mieli  możliwość  zapoznania się z zabudową dawnego Kętrzyna, rozpoznawania kętrzyńskich ulic i budynków, które przetrwały do dziś.

Po spotkaniu (pod opieką wychowawczyń: p. A. Dziemiańczyk i p. D. Wilczak) dzieci udały się pod pomnik Wojciecha Kętrzyńskiego, gdzie zapaliły 100 zniczy w barwach narodowych na 100-lecie Niepodległości. Znicze ustawiły w kształt flagi.

D. Wilczak