9 listopada uczniowie klasy II z Powiatowego Centrum Edukacyjnego wraz z wychowawcą p. Iwoną K.  spotkali się w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kętrzynie na  historycznych grach niepodległościowych.

Za pomocą quizu wiedzy  o historii  Odzyskania Niepodległości młodzież  utrwaliła wiadomości  historyczne związane ze świętem 11 listopada. Po czym uczniowie wzięli udział w grach historycznych. Poznali biografię Marszałka Józefa Piłsudskiego układając  z 600 puzzli jego portret, co  wymagało od nich  dużej cierpliwości i koncentracji .

W trakcie rozgrywek uczestnicy za pomocą gry „Znaj Znak uczyli się rozpoznawać   symboliczne dla polskiej historii znaki, daty, miejsca, odznaczenia przedmioty, nawiązując do opisanych na kartach symboli rozmawiali na temat  historii  Polki.

Dzięki  grze „memory” „Pamięć 39”młodzież nie tylko ćwiczyła koncentrację, ale także utrwalała w pamięci wydarzenia z roku 1939 tak bardzo ważne  dla naszej narodowej  tożsamości .

Inne gry „W obronie Lwowa”, „Warszawa” nawiązywały do walk o zdobycie Lwowa i obronę stolicy  Warszawy.

Młodzież z chęcią przystąpiła do gry ”Ułóż hymn” układając prawidłowo 3 zwrotki hymnu „Mazurka Dąbrowskiego”, po prawidłowym ułożeniu kart i odwróceniu na drugą stronę z kart  wyłaniał się przepiękny herb Polski .

Edukacyjne gry planszowe z historycznym tłem to świetna zabawa, a zarazem atrakcyjna lekcja historii w zupełnie innej formie.

sw