” Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna. Potem jest w myślach blisko, w pięknym kraju nad Wisłą”. 6 listopada dzieci 5 i 6 – letnie z grupy „Smerfy” zaprezentowały edukacyjny program artystyczny  z okazji Święta  Niepodległości w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Loży.

Odbiorcami były przedszkolaki z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 oraz uczniowie klasy II A ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie. Mali artyści recytując, śpiewając opowiedzieli o losach państwa polskiego w czasach, kiedy „przez długie 123 lata nie było Polski na mapie świata”. Odpowiedzieli również w pięknych słowach piosenki na pytanie „Co to jest niepodległość?” oraz zaśpiewali o niezwykłej polskiej krainie, która zaczyna się w sercu każdego Polaka. Na zakończenie zaprezentowały układ muzyczno – ruchowy  do muzyki Fryderyka Chopina z szarfami w barwach ojczystych. Po występie dzieci otrzymały gromkie brawa oraz usłyszały wiele ciepłych słów od starszych kolegów i koleżanek. Obchody Święta Niepodległości to prawdziwa lekcja wychowania patriotycznego, znakomita okazja do realizacji zamierzeń programowych mających na celu: propagowanie tradycji narodowych, znajomość ogólnopolskich świąt, symboli i przynależności narodowej.

ep