7 listopada zespół “Jedyneczki” reprezentował szkołę na XXIII Regionalnym Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Wojskowej w Pieniężnie.  Ich występ został doceniony przez jury.

Uczniowie zaśpiewali po dwa utwory w kategoriach zespół i soliści. Zespół doceniono i nagrodzono pierwszym miejscem. Trzy solistki Zuzia Wielgus, Iza Ławrywianiec i Nikola Rogińska zaprezentowały wysoki poziom umiejętności. Jedną z nich –Zuzannę Wielgus–nagrodzono pierwszym miejscem. Wszystkie dziewczynki otrzymały nagrody rzeczowe i piękne statuetki przygotowane specjalnie na 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Historia Polski wyśpiewana przez uczestników festiwalu była doskonałą lekcją patriotyzmu. Znalazł się czas na poczęstunek, gratulacje i  wymianę doświadczeń, a  w uszach rozbrzmiewały słowa pieśni: “Ja to mam szczęście, że w tym momencie żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą, ja to mam szczęście…”

To był wyjątkowo dobrze spędzony dzień. Gratulujemy dzieciom i rodzicom!

Dorota Gwarda