14 grudnia 2018 roku Zespół Szkól Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie organizuje I Ogólnopolski Przegląd Piosenki AGNIESZKI OSIECKIEJ

Celem przeglądu jest: prezentacja umiejętności i dorobku artystycznego młodych wykonawców,   promowanie twórczości Agnieszki Osieckiej wśród dzieci i młodzieży, doskonalenie warsztatu wokalnego młodych wykonawców, poszukiwanie i promowanie uzdolnionych wokalistów i wokalistek oraz współpraca i wymiana doświadczeń między placówkami kulturalno-oświatowymi.

 WARUNKI UCZESTNICTWA

Przegląd jest otwarty dla solistów z całej Polski, zrzeszonych i niezrzeszonych w placówkach kulturalno – oświatowych. Do Koncertu Finałowego w drodze przesłuchać zakwalifikowanych zostanie po 5 uczestników z każdej kategorii (chyba, że Jury zarządzi inaczej). Każdy uczestnik musi mieć przygotowane 2 utwory. Podczas przesłuchań należy wykonać jeden z utworów (na prośbę Jury, uczestnik będzie musiał wykonać drugi utwór). W Koncercie Finałowym uczestnik sam wybiera, który z dwóch przygotowanych utworów zaśpiewa.

 Kategorie wiekowe:   10 – 14 lat,  15 – 18 lat i  powyżej 18 lat

Nagrody I, II i III w każdej kategorii przyznaje Jury podczas Konkursu Finałowego. Zostanie również przyznana nagroda Grand Prix (w wysokości 1000 zł) oraz nagroda specjalna (dla jednego z finalistów) ufundowana przez Hotel Ognisty Ptak (voucher na 2 dniowy pobyt).  Wyróżnienia przyznawane będą na specjalne życzenie Jury. Udział w Przeglądzie jest bezpłatny. Koszty dojazdu, wyżywienia i ubezpieczenia uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

ZASADY REGULAMINOWE

Podczas Koncertu Finałowego zakwalifikowani uczestnicy wykonają po jednym utworze. Jury podczas przesłuchań może zarządzić dogrywkę, w której zakwalifikowani uczestnicy wykonają po jednym dodatkowym utworze. Wykonawcy występują do podkładu muzycznego (półplayback) na płycie w formacie audio (podkłady dostarcza uczestnik w dniu Przeglądu) lub uczestnik wykonuje akompaniament własny/zespołu akompaniujący (szczegóły proszę podać na kacie zgłoszenia). Uczestnicy nieletni zobowiązani są do przyjazdu na finał przeglądu wraz z opiekunami pełnoletnimi. Po przesłuchaniach zapraszamy uczestników na warsztaty wokalne z Patrycją Kunert.

OCENA

Jury oceniać będzie:    dobór repertuaru,  interpretację,  muzykalność,   warunki głosowe, ogólny wyraz artystyczny.

 PROGRAM

9.30 – 11.00             przesłuchania grupy wiekowej 10 – 14 lat

11.00 – 12.30           przesłuchania grupy wiekowej 15 – 18 lat

12.30 – 14.00           przesłuchania grupy wiekowej powyżej 18 lat

14.00 – 15.00           obrady Jury (wyniki przesłuchań)

15.00 – 17.00           warsztaty wokalne dla uczestników – prowadzi Patrycja Kunert

17.00 – 18.00           przerwa

18.00 – 20.00           Koncert Finałowy

ORGANIZATORZY

Zgłoszenia proszę wysyłać do dnia 10 grudnia 2018 roku (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego

ul. Powstańców Warszawy 2

11-400 Kętrzyn

„Przegląd Agnieszki Osieckiej”