3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Został on ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Ustanawiając Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa.

W Kętrzynie obchody tego z dnia zorganizowano 3 grudnia w kinie „Gwiazda”.  W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych powiatu i miasta oraz podopieczni wszystkich instytucji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych były okazją do podziękowań i wręczenia wielu osobom statuetek „Aniołów Dobrego Serca”. Wśród tegorocznych laureatów był między innymi Andrzej Lewandowski, wicestarosta powiatu kętrzyńskiego, Marzena Gajek reprezentująca  burmistrza miasta Ryszarda Niedziółkę, Aneta Janczuk, dyrektor MOSiR, Bożena Mickiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, Damian Nietrzeba, dyrektor KCK.

O część artystyczną obchodów zadbali również wychowawcy i dzieci z przedszkoli oraz sami niepełnosprawni, a zwycięzcy konkursu plastycznego zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami.

fj