W Loży Masońskiej odbyło się uroczyste podsumowanie Miejskiego Konkursu Plastycznego „Portret Wojciecha Kętrzyńskiego” zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Marii Zientary – Malewskiej w Kętrzynie pod patronatem Burmistrza Miasta Kętrzyn.

To kolejny konkurs z cyklu Miejskich obchodów 100. rocznicy śmierci Wojciecha Kętrzyńskiego. Głównym jego celem było doskonalenie posługiwania się różnymi technikami plastycznymi, rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych, zachęcanie dzieci do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu oraz popularyzacja postaci Wojciecha Kętrzyńskiego i jego wizerunku. Konkurs adresowany był do uczniów kl. I – VIII kętrzyńskich szkół podstawowych i III kl. gimnazjum.

Prace oceniane były w III kategoriach wiekowych:   klasy I-III szkoły podstawowej,  klasy IV-VI szkoły podstawowej,  klasy VII-VIII szkoły podstawowej i III kl. gimnazjum.

Do pracy w komisji konkursowej został poproszony sam Wojciech Kętrzyński w osobie pana Józefa Jabłońskiego, artysty – malarza, rysownika, karykaturzysty i nauczyciela rysunku.  Pozostałymi członkami komisji były panie: Bożena Musielak pracownica Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie oraz Justyna Kamińska pracownica Kętrzyńskiego Centrum Kultury. Na konkurs wpłynęło 120 prac plastycznych z trzech szkół podstawowych.  Jury miało ogromny problem z wybraniem najlepszych ponieważ poziom prac był bardzo wysoki, a uczniowie wykazali się dużą pomysłowością. Ostatecznie Jury wybrało 22 prace plastyczne, a uczniowie podczas uroczystego podsumowania konkursu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kętrzynie otrzymali nagrody książkowe, rzeczowe oraz dyplomy.

Koordynator konkursu p. Dorota Mendala dziękuje wszystkim uczestnikom, nauczycielom, opiekunom oraz rodzicom za zaangażowanie i przygotowanie dzieci do konkursu. Dziękuje również szanownemu Jury, Pani Dyrektor Ewie Stadnickiej oraz Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej Panu Witoldowi Gagackiemu.

Prace plastyczne dzieci są eksponowane na wystawie w Loży Masońskiej więc zapraszamy do obejrzenia.

Osoby nagrodzone w Miejskim Konkursie Plastycznym „Portret Wojciecha Kętrzyńskiego”

I kategoria wiekowa – uczniowie kl. I – III: I miejsce – Anna Strzyż (SP Nr 1 w Kętrzynie), II miejsce – Zuzanna Pakosz (SP Nr 5 w Kętrzynie), III miejsce – Bartosz Persik (SP Nr 5 W Kętrzynie). Wyróżnienia: Iga Górska (SP Nr 1 w Kętrzynie), Joanna Sieńko (SP Nr 1 w Kętrzynie), Maja Roguszka (SP Nr 3 w Kętrzynie),  Natasza Staruk (SP Nr 5 w Kętrzynie), Julia Wysocka (SP Nr 5 w Kętrzynie), Zofia Marantowicz (SP Nr 5 w Kętrzynie), Sebastian Kupis (SP Nr 5 w Kętrzynie).

II kategoria wiekowa – uczniowie kl. IV – VI: I miejsce – Nella Chrostek (SP NR 3 w Kętrzynie),  II miejsce – Marika Jurczak (SP NR 3 w Kętrzynie), III miejsce – Adam Strzyż (SP NR 1 w Kętrzynie). Wyróżnienia:  Katarzyna Dmytryszyn (SP NR 1 w Kętrzynie), Maciej Rutkowski (SP NR 1 w Kętrzynie), Milena Małż (SP NR 3 w Kętrzynie), Maciej Borzuchowski (SP NR 3 w Kętrzynie), Antonina Kalinowska (SP NR 3 w Kętrzynie).

III kategoria wiekowa – uczniowie kl. VII – VIII i III Gm. : I miejsce – Oliwia Tylutka (SP NR 1 w Kętrzynie), II miejsce – Łucja Jakubczyk (SP NR 3 w Kętrzynie), III miejsce – Aleksandra Komor (SP NR 5 w Kętrzynie). Wyróżnienie – Joanna Kreczman (SP NR 5 w Kętrzynie).

Dorota Mendala